• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Velkomen til Nordfjord Panorama

Dette er startsida for alt av arrangement, nyheiter og informasjon langs Panoramavegen.

Nordfjord Panorama gjev deg bygdeliv med utsikt!

Aktuelt

> Årsmøtet 2020: Avlyst! (Nordsida Utviklingslag)

Det planlagde årsmøtet i Nordsida utviklingslag 30. mars vert utsett på ubestemt tid grunna situasjonen med koronasmitte. Vi kjem attende til ny dato når tilhøva ligg til rette for det. Mvh styret

> Vetenrennet og Nakkjen Ned er avlyst (IL Veten)

Grunna den gjeldande virussituasjonen vert Vetenrennet og Nakkjen Ned avlyst i år.

> Holmøyskarrennet avlyst (IL Veten)

Som følgje av det Helsedirektoratet har vedtatt i dag, angåande situasjonen kring Koronaviruset, er Holmøyskarrennet 2020 avlyst. Vi håpar å heller kunne invitere til eit flott arrangement neste år. Sjå elles nettsidene til Folkehelseinstituttet for grunngjeving.

> All idrettsaktivitet i IL Veten er innstilt (IL Veten)

Som alle har fått med seg, så er det iverksatt omfattande tiltak for å hindre vidare spreiing av koronaviruset.
IL Veten vil ikkje ha aktivitetar i laget framover inntil vi får nærare beskjed frå Idrettsforbundet.

> Skiforbundet med skryt av Ivar Ulvedal (IL Veten)

Skiforbundet kjem i dag med skryt av Ivar Ulvedal sine prestasjonar i skisporet!

> Turneringsdatoar for Kongleriket 2020 (IL Veten)

Her er dei ulike datoane som er sett opp for den gruppa Veten/Hardbagg er i dette året.

> Velkomne til SFE KM i hopp og kombinert laurdag! (IL Veten)

Laurdag 7. mars inviterer IL Veten til SFE KM i hopp og kombinert i Bjørkelibakkane ved Nordfjord Fritidssenter.