• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Velkomen til Nordfjord Panorama

Dette er startsida for alt av arrangement, nyheiter og informasjon langs Panoramavegen.

Nordfjord Panorama gjev deg bygdeliv med utsikt!

Aktuelt

> Vetenrennet 2017 (IL Veten)

Laurdag 25. mars gjekk det årleg Vetenrennet av stabelen ved Nordfjrod Fritidssenter. Det var mange spreke folk tilstades. 84 løparar kom seg gjennom dei flotte løypene og var strålande nøgde med både eigne prestasjonar og livet generelt.

> Auke i betaling for Vetenbadinga (IL Veten)

Stryn kommune har auka prisane på leige av symjehallen. Dette har gjort at IL Veten går ein del i minus på badebudsjettet.

> No kan du betale til IL Veten med Vipps! (IL Veten)

Styret i idrettslaget har no ordna det slik at ein kan betale med Vipps til IL Veten.

> Kretsrenn/Lagsrenn i hopp førstkomande søndag (IL Veten)

IL Veten inviterer til kretsrenn i hopp i Bjørkelibakkane søndag 26.03.17 kl. 11.00

> Innbyding til Holmøyskarrennet 2017 (IL Veten)

Skipa 1967. Renn nr 50!
Idrettslaga Hardbagg og Veten byr inn til det 25 km lange tradisjonsrike turrennet
Holmøyskarrennet Palmesøndag 9. april 2017 med start og innkomst på Nordfjord
fritidssenter, Fjelli i Stryn.

> Ope skitrekk i dag (IL Veten)

Skitrekket ved Nordfjord Fritidssenter er ope frå 11.00 til 16.00 i dag.

> Vetenrennet 2017 (IL Veten)