Blakset

Blakset
Blakset
Blaksetbygda består av Robjørgane, Blakset, Roset og Ulvedal.

På Blakset ligg Nordsida Kyrkje, Nordsida skule og Nordsida Barnehage.

På Ulvedal ligg Sagedammen, Vetestova, Baggehola og andre kjende kulturhistoriske attraksjonar langs ei kulturløype. Du kan lese meir om dette her.

Flytte hit?
Klikk her for å finne ledige tomter eller hus for sal eller utleige.

Nordsida Kyrkje © Hege Heggheim Ulvedal