• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar langs Panoramavegen

Lag Leiar/kontakt Tlf.
Blakset Bondekvinnelag Eldfrid Roset 57875528
Blakset Bygdelag Kristian Roset-Hansen 99220177
Blakset Hornmusikk Sverre Svanheim 57875522
Blakset og Fjelli Fråhaldslag Bodvar Sølvberg 57875559 / 90920753
Blakset Sauealslag Arve Aarøen 57875627
Bygdas Vel Fjelli Sonja Fjellkårstad 57875690
Bygdas Vel Randabygda / Hopland Inger Hopland
Dansegruppa Fjelli UL Asbjørg Hustveit Sølvberg 57875615
Fjelli Bondekvinnelag Ranveig Bergset 57875563
Fjelli Sauealslag Kari Sølvberg 57875653
Fjelli Skyttarlag Ragnvald Bergset 57875620
Fjelli Søndagsskule Bergljot Sølvberg 57875559
Fjelli NMS Foreining Sidsel Bergset 57875639
Fjelli UL Elin Berglid 97124189
Fjellrosa 4H Wenche Henden
"Frendehall" Kristian Roset-Hansen 99220177
Hardbagg Idrettslag Øystein Tytingvåg
IL Veten Thorolf Aarøen
IL Veten, ridegruppa Berit Bergset 57875595
Kvalen Hjortevald Elmar Hopland 90751881
Kyrkjeringen Mona E. Skrede 91674272
Nordfjord Fritidssenter Erik Ivar Ulvedal 90075553
Nordsida Barnegospel Maria Sølvberg 57871791 / 90608247
Nordsida Bondelag Leiv Tvinnereim 91181882
Nordsida Bygdebusslag Steinar Fjellkårstad 91380669 / 57875503
Nordsida Kr. Ungdomsklubb Magne V. Kristiansen 57875672
Nordsida Triangelklubb Jorunn B. Roset 57875606
Nordsida Sankelag Egil Syversbråten 57877983
Nordsida Sokneråd Rune Berglid 97502546
Nordsida Utviklingslag Ottar Ulvedal 91343223
Seniorutvalet Nordsida Sokneråd Kjellaug Øiestad 57875543
Sjømannsforeininga Blakset Kjellaug Øiestad 57875543
Skrapekista Ro og Ausarlag Kjell Olav Gausnes 57875508
Spelemannslaget Fjelljom Arne M. Sølvberg 57875615
Styret for Pakkehuset Mathias Hopland 57873746
Randabygda Bygdekvinnelag Klara Tvinnereim 47612367
Randabygda Sokneråd Reidar Sørland 57873777
Rand Ungdomslag Lyngve Rand 41253590
Rand Skyttarlag Roger Aaland 97518853
Rand Grendahus Henning Lykkebø 57873731
Redningslaget Eli Margrete Stensaker 57875539
Varden 4H Katrine Aarøen