• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Profil for Nordfjord Panorama

Det er utarbeidd profil for bruk i all marknadsføring av området Nordfjord Panorama. Dette er ein gjennomgang av bruken av denne.

Logoen kan nyttast av bedrifter, lag og organisasjonar langs Panoramavegen. Dersom du er i tvil om korleis dette skal gjerast kan du ta kontakt på post@nordfjordpanorama.no.

Du kan laste ned profildokumentet her: Brukarrettleiing (pdf)

Originalfiler
JPG-filene kan brukast fritt. EPS-filene skal brukast i trykksaker o.l. Sjå brukarrettleiinga over.

Originallogo: JPG | EPS

Bygdelogoar
Lote: JPG | EPS
Hennebygda: JPG | EPS
Hopland: JPG | EPS
Randabygda: JPG | EPS
Fjelli: JPG | EPS
Blakset: JPG | EPS

Grafiske element
Nordfjordrose, farge: EPS
Vannmerke, farge: EPS
Vannmerke, kvitt: EPS