• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar i Randabygda/Hopland:

Lag Leiar/kontakt Tlf.
Hardbagg Idrettslag GunnarAaland 57873744 / 90813778
Randabygda Bygdekvinnelag Klara Tvinnereim 47612367
Fjellrosa 4H Tor Øyvind Rand 57873768
Bygdas Vel Randabygda /Hopland Elisabeth Strøm 57873713
Rand Ungdomslag Lyngve Rand 41253590
Rand Skyttarlag Roger Aaland 97518853
Rand Grendahus Henning Lykkebø 57873731
Kyrkjeringen Mona E. Skrede 91674272
Randabygda Sokneråd Reidar Sørland 57873777
Styret for Pakkehuset Mathias Hopland 57873746
Kvalen Hjortevald Elmar Hopland 90751881