Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_7b40_10.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Fjelli Ungdomslag

Fjellvarden
Fjellvarden
Fjelli Ungdomslag vart skipa 3. des. 1905 og er eit relativt gamalt lag.
Hovudaktiviteten i dag er folkedans i tillegg til drift av forsamlingslokalet "Fjellvarden".
Vi har ei barne- og ei ungdomsgruppe som er svært aktive. Om vinteren med øvingar og om somrane med fleire framsyningar for turistar både på Alexandra Hotell og andre tilstellingar.

Vi er også årvisst med på kunnskapstevlinga Kven Veit med minst eitt junior og eitt senior lag.

Vi er no også heilt i starten med å få til ei revy-/underholdningsgruppe i laget.