• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida Bondelag

Sekslingar på Roset © Foto: Fjordingen
Sekslingar på Roset
Foto: Fjordingen
Nordsida Bondelag vart skipa 9/11-1998 og er eit lag beståande av dei gamle laga i Randabygda, Fjelli , Blakset og Markane. Vi arbeider for å skape eit sosialt miljø for medlemmane våre, samt gi faglege påfyll i form av relevante kurs. Vi skal også være eit talerør vidare oppover i systemet dersom det er noko medlemane våre har på hjertet.