Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_7b40_10.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nordsida sokneråd

Nordsida sokn
Etablert 1. juli 1981.
Geografisk område frå og med garden Nos i vest til og med garden Sætren i aust.

Nordsida kyrkje
Nordsida kyrkje
Nordsida kyrkje
Vigsla 9.12.1973, men då som kapell i Hornindal sokn.
Status som soknekyrkje frå 1. juli 1981.
Sitjeplassar: 220, inkl. sidesal.
Andre rom: Stort våpenhus, sakresti, kjellarstove, kyrkjeloft, kjøken og sanitærrom.
Arkitekt: Alf Apelseth
Interiørarkitekt: Kjell Sigmar Slinning
Orgel frå Vestre orgel- og pianofabrikk.
9 stemmer. 2 manual og pedalsett.
Les meir

Soknerådet 2019/ 2023
  • Jorunn Beinnes Roset, leiar 2020
  • Bernt Ragnvald Veddegjerde, nestleiar 2020
  • Aslaug Håøy Nygård, økonomiansv. 2019/ 2023
  • Gunnhild Bergset
  • Ingvild Sætren
  • Kjell Ove Bergset


  • Dessutan er soknepresten, Hege Høibye fast medlem.“Grøn kyrkjelyd”
I 2006 vart Nordsida kyrkjelyd tildelt diplom som “Grøn kyrkjelyd”.
Bakgrunnen for tildelinga var ulike planlagde og gjennomførde tiltak innafor ”grøn sektor”.