Nordsida sokneråd

Nordsida sokn
Etablert 1. juli 1981.
Geografisk område frå og med garden Nos i vest til og med garden Sætren i aust.

Nordsida kyrkje
Nordsida kyrkje
Nordsida kyrkje
Vigsla 9.12.1973, men då som kapell i Hornindal sokn.
Status som soknekyrkje frå 1. juli 1981.
Sitjeplassar: 220, inkl. sidesal.
Andre rom: Stort våpenhus, sakresti, kjellarstove, kyrkjeloft, kjøken og sanitærrom.
Arkitekt: Alf Apelseth
Interiørarkitekt: Kjell Sigmar Slinning
Orgel frå Vestre orgel- og pianofabrikk.
9 stemmer. 2 manual og pedalsett.
Les meir

Soknerådet 2015/ 2019
  • Rune Berglid, leiar 2017
  • Bente Østreim Ulvedal, nestleiar 2017
  • Odd Nygård, økonomiansv. 2015/ 2019
  • Ragnhild Roset
  • Randi Jøingsli
  • Gunnhild Bergset


  • Dessutan er soknepresten, Hege Høibye fast medlem.“Grøn kyrkjelyd”
I 2006 vart Nordsida kyrkjelyd tildelt diplom som “Grøn kyrkjelyd”.
Bakgrunnen for tildelinga var ulike planlagde og gjennomførde tiltak innafor ”grøn sektor”.