• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida Utviklingslag - Om oss

Nordsida Utviklingslag

Nordsida Utviklingslag
6795 Blaksæter
Mob.: 913 43 223
post@nordfjordpanorama.no
Nordsida Utviklingslag er Sogn og Fjordane sitt eldste utviklingslag, stifta i 1988. Sidan oppstarten har vi drive med ulike prosjekt og utviklingstiltak i bygdene Blakset, Fjelli og Randabygda/Hopland.

Styret 2018
Ottar Ulvedal - leiar, tlf. 91343223
Vibeke Rand - nestleiar
Gudrun Bergset - sekretær
Solbjørg Fjellkårstad - styremedlem
Bård Ove Bergset - styremedlem


Ansvarsgruppe for Ulvedal Kulturpark
Ottar Ulvedal
Herdis Ulvedal
Berit Holen Nygård
Hallvard Almenning
Erik Ivar Ulvedal