Nordsida sokneråd - Om oss

Nordsida sokneråd

Nordsida sokneråd
v/Oddvar Bergset
Bergset
6795 Blaksæter
Tlf.: Sekr: 99 26 37 03
Mob.: Sekr: 99 26 37 03
nordsida.sokn@gmail.com
I 2015 vart det gjennomført soknerådsval

Frå 1. november. 2016 er soknerådet slik samansett:

Soknerådet
Leiar: Rune Berglid
Nestleiar: Bente Østreim Ulvedal
Kasserar: Odd Nygård

Randi Jøingsli
Ragnhild Roset
Gunnhild Bergset
(Soknepresten er også fast medlem) Hege Høibye

Soknerådet har desse underutvala:
  • Diakoniutval
  • Trusopplæringsutval
  • Gudsteneste- og Musikk-utval
  • Prydnadsutval
  • Seniorutval


Tilsette ved Nordsida kyrkje, pr. april 2017
Sokneprest Hege Høibye
Kateket
Kyrkjetenar og reinhaldar Oddvar Bergset
Kyrkjegardsarbeid Vert utført av andre tilsette i Stryn Kyrkjeleg Fellesråd
Organist Oddvar Bergset
Sekretær i soknerådet Oddvar Bergset