• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

Godt resultat av kyrkjelydsbasaren

Godt frammøte og stort engasjement

Av

Basaren vart innleia med samling i kyrkja der det vart utdeling avgåver til 1,2 og 3 åringane,Heidi Amundsen heldt fram med andakt for borna og Nordsida barnegospel avslutta med ein stor flokk engasjerte ungar. Dei to systrene Maria Roset Sølvberg og Hilde Roset sto for leiinga. Både solistar og korsongarar opptredde med glød og engasjement. Nordsida barmegospel har no 26 unge songarar som øver laurdagane.
Instegrenda og innover hadde ansvar for kafeen i møtesalen, og i kjellarstova var det stor stemning med loddsal og sal av varer, medrekna heftet "Hendingar og Humor på Nordsida".
Soknerådet takkar for eit fint resultat.
(Sist oppdatert 05.desember 2012, 17:48)

Gå til nyhendearkiv