• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

Årsmøte I Nordsida Kyrkje 18. mars

ÅRSMØTE I NORDSIDA KYRKJE

Årsmøtet vert halde i sidesalen etter gudstenesta som er
kl. 11.00 søndag 18. mars i Nordsida kyrkje.

Det vert vanlege årsmøte saker
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av protokollsekretær
4. Val av 2 personar til å underskrive protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Evt

Årsmelding og rekneskap vert delt ut på årsmøtet.
Årsmelding 2011 er og lagt ut på www.nordfjordpanorama.no på kyrkja sine sider.


Soknerådet inviterer til ei enkel servering i sidesalen.
Oddvar Bergset vil orientere om den nye liturgien før vi samtaler rundt borda om same temaet.

Alle er hjarteleg velkomne til gudsteneste og årsmøte.


Fjelli 14.02.2012

For soknerådet

Rune Berglid
soknerådsleiar
(Sist oppdatert 11.februar 2012, 17:18)

Gå til nyhendearkiv