• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

Kyrkjebasaren vert avvikla 24. nov

Av Rune Berglid

Denne basaren er soknerådetr si viktigaste inntektskjelde, - med utlodding, sal av varer og god mat.
Samlinga startar i kyrkja kl. 13.00
(Sist oppdatert 22.november 2012, 22:36)

Gå til nyhendearkiv