• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

Til gudstenesta førstkommande søndag 14. april i Nordsida kyrkje kl 1200

(merk tida), kjem det besøk frå kyrkjelyden i Herøy med vår nye kateket her i Indre Nordfjord i spissen. Honndalskoret deltek og frå Stryn kjem Bjarte Sætre som tek med seg ei musikkgruppe.Kyrkjekaffien vert i form av grilling ved Sagedammen. Ta med grillmat og drikke. I tilfelle at vèret ikkje vert så godt, vil vi trekke under tak i Høvleriet.Nordsida sokneråd»
(Sist oppdatert 11.april 2013, 19:34)

Gå til nyhendearkiv