• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

Årsmøte I Nordsida Kyrkje 16. mars

Årsmøtet vert halde i sidesalen etter gudstenesta som er
kl. 11.00 søndag 16. mars i Nordsida kyrkje.

Det vert vanlege årsmøte saker
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av protokollsekretær
4. Val av 2 personar til å underskrive protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Evt

Årsmelding og rekneskap vert delt ut på årsmøtet.
Årsmeldinga er og lagt ut på www.nordfjordpanorama.no på kyrkja sine sider.

Årsmøteinnkalling 2014
Årsmelding frå Nordsida sokneråd 2013
Årsmelding frå lag og organisasjonar 2013

Servering på årsmøtet er kyrkjekaffi etter gudstenesta.
Temaet på årsmøtet vert:Vi syng frå den nye salmeboka.

Alle er hjarteleg velkomne til gudsteneste og årsmøte.


Fjelli 03.mars .2013

For soknerådet

Rune Berglid
soknerådsleiar
(Sist oppdatert 03.mars 2014, 18:49)

Gå til nyhendearkiv