• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Nordsida sokneråd - Nyhende

ÅRSMØTE I NORDSIDA KYRKJE

Årsmøtet vert halde i sidesalen etter gudstenesta som er
kl. 11.00 søndag 6. mars i Nordsida kyrkje.
Det vert vanlege årsmøte saker

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av protokollsekretær
4. Val av 2 personar til å underskrive protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Evt

Årsmelding og rekneskap vert delt ut på årsmøtet.
Årsmeldinga er og lagt ut på www.nordfjordpanorama.no på kyrkja sine sider.

Årsmøteinnkalling 2016
Årsmelding 2015

Servering på årsmøtet er kyrkjekaffi etter gudstenesta.
Vemund Øiestad fortel litt om arbeidet i bispedømmerådet

Alle er hjarteleg velkomne til gudsteneste og årsmøte.


Fjelli 1.febuar .2016

For soknerådet

Rune Berglid
soknerådsleiar
(Sist oppdatert 05.mars 2016, 14:26)

Gå til nyhendearkiv