• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Vel informasjon

Arrangement
Nyheiter
Bilder
Anna

På dette kartet kan du sjå plasseringa av ulik informasjon på Nordfjord Panorama. Du kan flytte deg rundt på kartet enten ved å bruke pilene i hjørnet av kartet eller ved å drage kartet med musmarkøren. Du kan og zoome inn og ut med +/- i karthjørnet.

For å sjå informasjon som er knytt til kartutsnittet merkar du av i boksen til høgre kva du vil sjå og trykkjer på "Vis". Då vil informasjonen vise som punkt på kartet. Du kan då klikke på desse punkta og få opp meir informasjon.

Du kan og sjå vegruter og løyper ved å klikke på "Ruter", velje ei rute frå lista og klikke på "Vis".