• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Coop Fjelli

Coop Fjellived Panoramavegen, midt mellom Stryn og Eid, 25 min frå Lote, 20 min frå Stryn

Coop Fjelli er eit lite frittståande lag med ca 100 medlemar.
Vareutvalet er i hovudsak sortimentet til Coop Marked kjeda + driftsmidlar til Landbruket og ein del spesialvarer.
Vi har òg diesel. Farga og vanleg, samt litt oljeprodukt (Shell).


Opningstider for Coop Marked Fjelli
Mån - Fre: 10:00 - 17:30
Lau: 10:00 - 15:00
Kontakt:
Coop Marked Fjelli BA
6795 Blaksæter
Tlf. / Faks.  57 87 55 75

Medlemskap i Coop Fjelli
Vil du bli medlem i Coop Fjelli,
kostar det kr 300,- i eingongssum.

Medlemsfordelar:
  • Kjøpeutbytte.

  • Rabattar på drivstoff hos samarbeidande bensinstasjonar.

  • Rabattar på varekjøp hos kjedar som: Kapp Ahl, Rabatt på mobiltelefoni.


Meir om medlemsfordelar her.

Vil du bli medlem?
Ta kontakt med betjeninga i butikken.

Les meir om aktivitetar i tilknyting til Coop Fjelli.