Ynskjer du å flytte til Nordsida?

LEDIGE TOMTER
Det er ledige tomter på Steinset i Blakset og i Sagehaugen på Fjelli. Nærare informasjon om ledige tomtar, prisar, kart m.m. får du ved å kontakte servicekontoret i Stryn kommune (Tel. 57 87 47 00). Meir informasjon kjem.

LEILEGHEITER OG HUS FOR UTLEIGE ELLER KJØP

Hopland / Randabygda
1 hytte og 1 kjellerleilegheit. Utleigar: Leiv Tvinnereim, 911 81 882 - OPPTATT
1 hytte. Utleigar: Otto Aaland, 970 80 008 - OPPTATT

Hennebygda
1 hus. Utleigar: Wenche Henden, 958 00 056 - LEDIG


Vi oppmodar folk på Nordsida om å melde inn om ledige tomter eller hus og leilegheiter for sal eller utleige til post@nordfjordpanorama.no, så legg vi det ut på portalen.